Jdi na obsah Jdi na menu
 


Gravitační anomálie v Orlických horáchObrazek

Pozoruhodnou lokalitu se změněnou gravitací nalezne­me u horské osady Kačerov nedaleko Rychnova nad Kněžnou v Orlických horách. Na dvou úsecích silnice ve­doucí do této horské obce i v jejích okolí platí úplně jiné fyzikální zákony. Nachází se tu záhadná anomálie: auta zde sama jedou do kopce, když vyřadíme rychlost, plas­tové láhve naplněné vodou se začnou kutálet proti kopci a rovněž voda tu teče nahoru do kopce. Měřící přístroje zde stagnují nebo vykazují jakési nepochopitelné hodno­ty! Se zvláštnostmi se tu setkáme na každém kroku. Ale i na vlastní kůži pocítíme, že se tu děje cosi podivného, něco zde není v pořádku. Jaká tajemná síla tu působí, že všechny předměty či hmotu tlačí do kopce ? Nashromáždila jsem co nejvíce informací a vypravila se koncem srpna 2006 se svými přáteli na toto záhadné místo u Ka­čerova - na magnetický kopec, jak je také nazýván, abych zjistila, co se tu doopravdy děje.

Co víme o této lokalitě a její historii? Obrazek

Horská osada Kačerov leží západně od obce Zdob­nice a je připomínána již roku 1571. Je zde doložena i sklárna, zápisem v solnické městské knize v roce 1595 a 1596, ale není známo, kdy huť zanikla. V obci se nachází pozdně barokní kostel sv. Kateřiny z let 1796- 98 a u silnice v horní části osady stojí i kaplič­ka Panny Marie z roku 1858. V této lokalitě se nachá­zí také přírodní rezervace Rašeliniště Kačerov o rozlo­ze téměř 5 ha v nadmořské výšce 660 - 710 m. V osa­dě jsou dochovány roubené chalupy původní architektury Orlických hor.

Měření záhadného kopce se změněnou gravitací.

Od jednoho z členů badatelské skupiny, která navštívi­la toto tajemné místo v Kačerově již popáté, jsem se do­zvěděla nejdříve některé zajímavé informace, podrobnos­ti a údaje, které zde badatelé zjistili a naměřili. Na silnici vedoucí do osady Kačerov a procházející magnetickým kopcem existují dva zvláštní úseky s gravitační anomálií a každý má délku asi sto metrů. .

Z dosavadních výzkumů a výsledků zmíněné badatel­ské skupiny jsem si zaznamenala tyto údaje: Jeden z ba­datelů sestrojil speciální měřicí přístroj, s jehož pomocí zaměřují úhel postavení Slunce v určitý čas. Tím zjišťují úhel stoupání magnetického kopce. Badatelé dále zjistili, že běžné měřící přístroje, jako je vodní či hadicová váha, na tomto místě nefungují, protože kapalina ve vodní váze nebo voda v hadicí teče do kopce. Potom zde byl použit velmi nákladný přístroj HlLTI PR 50 na zaměření staveb­ních míst pozemků, který měří sklon terénu, ale tento přístroj zde také nefungoval. Ukazoval nesmyslné údaje a specialista, který s přístrojem pracoval, konstatoval, že v tomto místě na silnici se nedá přístroj vůbec použít. Čidlo bylo totiž umístěno na kopci a přístroj ukazoval, že muž s čidlem se nachází asi 1,6 metru pod úrovní země! Obrazek

Badatelé měřili úsek silnice se změnou gravitace i al­ternativními pomůckami - s pomocí virgule a kyvadla. Když procházel proutkař s virgulí po silnici směrem z kopce dolů, tak virgule ukazovala, že muž jde proti ně­jaké silné tlakové vlně či jakési neznámé síle, co virguli tlačila směrem na proutkaře. Ten měl pocit, že jde proti silnému proudu energie. Tímto si také badatelé vysvětlují jí, že tato neznámá neviditelná síla tlačí do kopce i těžké předměty jako plně naložené auto i s posádkou pěti lidí a přístroji, dále tlačí do kopce i plastové láhve s vodou. Zjistili rovněž, že i záměrně rozlitá voda na silnici tady teče do kopce, nahoru! Badatelé použili na výzkum i dozimetr, ale radiace zde nebyla naměřena. Dále objevili podrobným průzkumem, že na silnici se nachází místo, kde je jakýsi zlom, rozhraní či nulový bod a tam změně­ná gravitace končí a nastávají normální fyzikální pod­mínky.

Badatelé se od místních lidí dozvěděli ještě další zají­mavou informaci, která se vztahuje k minulosti této lokali­ty. Na tomto místě prý stávala asi před dvěma stý lety ka­plička a ta byla postavena na ochranu proti neznámým silám a paranormálním jevům, které se tu prý děly. Místní obyvatelé dokonce hovořili o tom, že na tomto místě došlo k nějakému zjevení. Kaplička, co měla snad zabránit průniku sil z jiné dimenze, tam však dnes již dávno nestojí.

Vlastní zážitky na magnetické hoře

Po příjezdu do Kačerova mi hned připadala nápadná prudká změna počasí. Když jsem se ptala místních lidí v blízkosti osamoceně stojící roubené chalupy na pře­sné místo gravitační anomálie, bylo ještě krásně slu­nečno a nebe bez mráčků. Po chvíli se však obloha za­táhla a začalo pršet. Odbočili jsme tedy na začátku ob­ce na silnici, kde k anomálie dochází. Bylo tu zvláštní ticho. Podél silnice stálo stromořadí a z keřů kolem vo­zovky vyrůstal jakýsi živý plot. V tomto místě začala silnice již mírně stoupat. Zkusili jsme tedy, co se bude dít, a zda je pravda, co se o tomto podivném kopci říká.

. Zastavili jsme auto, vyřadili rychlost a skutečně! Vůz se dal sám zvolna do pohybu a jel do kopce. Bylo to ne­uvěřitelné! Auto ujelo s námi asi sto metrů a pak se v kopci zastavilo. V tomto místě byl zřejmě již nějaký zlom, onen nulový bod, kde byla již gravitace v pořád­ku a nastaly běžné fyzíkální podmínky. O několik sto­vek metrů dál v kopci byl druhý takový anomální úsek. Vrátili jsme se tedy autem zpět a pokus jsme zopako­vali. Naše auto se opět rozjelo samo do kopce. Vůz jsem v tomto místě vyfotografovala a také jsme to na­točili kamerou v digitálním fotoaparátu. Pak jsem položila na zem doprostřed silnice dvoulitrovou plastovou láhev naplněnou vodou. a po chvilce se i láhev zničeho­nic dala do pohybu a kutálela se proti kopci. Kutálející se láhev proti kopci jsem opět vyfotografovala.

Měla jsem s sebou ještě buzolu a na silnici jsem zkusi­la, co ta bude ukazovat. Bylo to zvláštní, protože v jed­nom místě buzola reagovala dobře, střelka ukazovala na sever, ale o pár metrů dál již vůbec nefungovala, magne­tická střelka se začala rychle protáčet jako by ji tlačila nějaká neznámá síla! Sever nebylo možné určit. Jiné možnosti měření jsem již neměla a navíc začalo ještě in­tenzivněji pršet. Také badatelská skupina přede mnou prý pokaždé na tomto místě zažila silné lijáky, že musela lo­kalitu opustit. Ze záhadného místa jsme tedy odjeli i my a podivné bylo, že o pár kilometrů dál se rozsvítilo opět slunce a vyčasilo se. .

Na závěr tedy zbývá otázka, co záhadného se v lokali­tě Kačerov děje a jaká neznámá síla tu možná po staletí působí? Bude tohle tajemství někdy rozluštěno'?

Převzato od: Alena Horká, AGARTHA, Badatelská společnost Brno

týdeník Spirit, č.10, ročník 2007

 

 

 

 

 

 

 

CZAutohits.com
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Geoanomálie v Praze

(Digitalis, 14. 9. 2013 2:47)

V Praze 6 je anomálie - jedete po pěšině z kopce (pozvolně mírný) a šlapat musíte jako do kopce. Jedete z opačné strany do kopce a jízda je pohodlná jako z kopce. 100 metrů od tohoto místa rostou stromy tak, že jejich kmeny jsou stočené neznámou silou k zemi a po decimetrech teprve "s námohou" opět rostou k nebi. O kus dál stejný druh stromů roste normálně. Toto místo jsem objevil asi před deseti lety, nikde není o něm zmínka. Optický klam to asi nebude. Protože vedle je téměř soubežná cesta také z kopce a anomálie zde už není. V místě jsou i jiné anomálie - obrovské nádory na kmenech stromů, GP zóny a jiné zvláštnosti. V případě zájmu místo prozradím více zájemcům za poplatek. Kontakt 2012/zavinac/inmail/tecka/cz

Re: Geoanomálie v Praze

(Geoanomalie Praha - oprava, 14. 9. 2013 2:54)

správný (jiná doméne) kontakt je: 2012/zavinac/inmail/tecka/sk

Re: Re: Pokus - váha

(lokaj-, 13. 12. 2011 20:56)

šel lívanec po silnici a potkal malinkého lokaje,lokaj šel ze služby na zámku,od krásné panny magdalény a nesl si pod paží nový prsten,že se bude zítra ženit-že si bude brát mařku kovářovic...dělala komornou paaní magdaléně na zámku.Musel nést prsten pod paží,na třikrát -po prvé vidličky do kredence,po druhé stříbrné tácky,a nakonec prsten celý ze zlata....lívanec byl kuchtík na zámeckém dvoře a prodával svačiny štolbům panny magdalény,lívanec mu šel gratulovat a lokaje si chtěl očíhnout,neb se znali důvěrně.....lokaj se nadechl a řekl,jako by se stalo a z úst mu vypadla zlatá minitabatěrka,dar jeho zítřejší metrese-----lívanec se nadechl za lokaje a smutně poznamenal....až zítra pojedeš z Kačerova kočárem,budu sedět u stolu a plakat,platí?

Kačerovák

(sthtwn, 25. 12. 2009 18:23)

Ahoj všichni, jsem kačerovák a po téhle silnici jsem jel na kole X-krát. Několik poznámek:
- není to žádnej kopec, je to dlouhá rovinka, která VYPADÁ, jako by šla z kopce
- člověk tam má skutečně dojem, že mu to samo jede "do kopce" a "z kopce musí tlačit"
- žádná kaplička tam nikdy nestála, máme občanské sdružení Údolí Kačerov, v rámci jeho činnosti sbíráme informace i o historii lokality. Jediná stavba, která zhruba v tomto úseku silnice stávala byla Rychta č.p.1 (hutní statek), po 2. světové válce demolována.
- dle mého názoru je to optický klam...

Re: Kačerovák

(KAČEROV-VYSTUPTE SI-, 13. 12. 2011 20:45)

je pravda,že na kačerově kdysi stál kačák i husák,a slípec,v roce 1879 tam měli náves a na návsi stodolu obecního starosty! Chlívce se tomu tehdá říkalo a na návsi byl i rynek,kruhový a na rynku stála kašna jménem /1970/-annina studnice zla-----tého moku,byla tam hospoda,u zlatého moku a vedl ji rychtář a měl dceru annu,a neustále ji posílal...anno , do studnice ,a ženy tuto studnici nenáviděly,protože to byl sklep s alkoholem,klobásami a vším,čím hostinec prosperoval.

Je pravda

(Martin, 15. 2. 2010 15:02)

je pravda že v obci Kačerov nikdo trvale nebydlí ??? nebo si to novinky vymysleli :-)

nové poznatky

(Kings, 29. 12. 2009 23:51)

Přináším nový článek který dává lepší náhled na celou věc okolo gravitační anomálie.Těším se na Vaše další názory.Kings http://www.novinky.cz/cestovani/187468-tajemna-obec-kacerov-v-orlickych-horach-pritahuje-zahadology.html

(ne)věřte (ne)smyslům

(Jirka, 15. 12. 2009 16:15)

Ahoj všichni,
To co se zde przentuje jako anomálie nebo spíše záhada má naprosto logické vysvětlení viz.
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/sbornik/Veletrh_11/11_08_Havranek.html

Jirka

buzola

(Jezsissek, 17. 11. 2009 6:16)

Při měření buzolou odložte mobil, dělá to hroznou paseku.

Re: Pokus - váha

(Aleš, 8. 4. 2009 22:13)

No, a proč tam nesjedeš a nezvážíš to sám ??? Nikdo tu přece neříkal, že to musí mít vyloženě něco společného s tím co popisuješ.
Jinak pokud máš na mysli optický klam co se týká vrstevnic, tak to by v tomto sklonu kopce bylo dost nereálné. Podobná anomálie je v Jizerských Horách a známý se mi také snažili tvrdit, že vlastně na kole jedu z kopce, ale myslím si, že jedu do kopce. Akorát ať jsem měřil zleva zprava z hora zdola tak mi pořád vycházelo, že jedu do kopce a šlapat nemusím !!!
Každopádně se právě chystáme na toto místo, stačí vzít analogovou vodováhu a hned je jasné kam bublina pojede, nepotřebuji s sebou tahat pytel písku :-)
Dále GPS navigace, která snímá můj modul, měří nadmořskou výšku z oběžné dráhy, takže taky dost přesné měřidlo, které nemá s případným magnetismem vůbec nic společného, aby jí to zmátlo. No uvidíme co naměříme, každopádně s tvrzením, že něco vypadá jinak než-li je, to daleko nedotáhneš, to může napsat každej.

Pokus - váha

(rnk, 6. 3. 2009 15:41)

Vážení jestli jde pouze o optický klam nebo skutečnou anomálii musí jít zjistit jednoduchým pokusem. Vezměte 1 kg závaží a přesnou váhu zalozěnou na gravitačním principu. Zvažte toto závaží doma a skalibrujte váhu na 1 kg. Pak zvažte ono závaží na tom záhadném místě. Pokud navážíte 1 kg, tak jde o optický klam a cesta, která vypadá že jde do kopce, jde ve skutečnosti z kopce. Pokud navážíte méně tak jde o anomálii. Na gravitačním principu jseu založeny např. běžné kuchyňské váhy s pružinou, digitální váhy apod. Váha s protizávažím (např. decimálka) by v tomto případě nebyla použitelná.

Souřadnice

(Kings, 16. 1. 2009 21:57)

N50,14'24,9" ,E16,22'45,3".Doufám že je to v pořádku.

Souřadnice

(Aleš, 14. 1. 2009 13:41)

Dobrý den,
nebyly by souřadnice tohoto místa, abychom ho našli rychleji podle navigace. Nebo aspoň popis kudy kam. Děkuji.

video?

(Míša, 5. 1. 2009 21:09)

a není někde video?????

foto

(Kings, 27. 9. 2008 19:40)

Tak jsou zde nové fotky, dnes jsem tam po dlouhé době byl a musím říct že, o optický klam doopravdy nejde.S pozdravem Kings

anomálie

(Kings, 27. 9. 2008 8:29)

V brzké době přidám fotky onoho místa.Detailnější popis potvrdí co je pravda a co ne. Je totiž možné že,p. Filip byl měřit na jiném místě.Jsem sám zvědav jak to dopadne.Rozhodně takových míst je na zemi víc.Třeba v Jižní Americe, obrovské magnetické ložisko tahá do kopce i dvacetitunové náklaďáky až čtyřicetikilometrovou rychlostí.
O expedici do Rumunska budu přemýšlet, rozhodně to chce dobré vybavení aby výsledky nebyly nijak zkreslené.Těším se na další reakce v této diskuzi.S pozdravem Kings.

pro maiiica

(Jiří Filip, 25. 9. 2008 8:27)

Nejde o to, jestli chci nebo nechci něco připustit. Já jsem tam byl a měřením, které v rámci své práce provádím každý den, jsem zjistil co jsem zjistil. Stejnou metodou se měří jakékoli jiné stavby, včetně silnic, domů, kanalizací atd. Jestli Vy něčemu věříte nebo ne, je pro mě celkem nepodstatné, protože věřit můžete čemu chcete. A komu není rady tomu není pomoci :-) P.S. To, že se můžou dít "nehmatatelné věci" (já bych použil spíše slovo nevysvětlitelné) já vůbec nepopírám. Jen, když se něco vysvětlit dá, a to zcela věrohodně ( v tomto případě to můžu prokázat i zcela jasnými výsledky, které musí být srozumitelné každému absolventovi základní školy ), dokážu to přijmout a nedělat z lidí voly.
Píšu to zde v dobré víře a rozhodně nechci nikoho urazit.

Kopec u obce Serbi v Rumunsku

(j. Sterec, 14. 9. 2008 7:45)

Pozoroval jsem totež na vlastní oči poblíž obce Serbi v Maramureši , nekteří vzdelanejší tvrdí, že jde o optický klam , ale mně tam do kopce jelo i kolo. Rád bzch se tam vypravil znovu s digitálním náklonoměrem , či jinými přístroji a potom výtvarně vzužil pro prostorovou instalaci. Hledám další lidi, pro výzkum této anomálie.

pro geoddet

(maiiica, 2. 9. 2008 19:36)

Neverim tomu ze je to opticky klam, proste jen nekdo nechce pripustit,ze se muzou dit nehmatatelne veci:)

geodet

(Jiří Filip, 3. 8. 2008 17:54)

Tak dneska jsem toto místo navštívil a pomocí totální stanice Geodimeter jsem zjistil jednoduchou věc : Jedná se prostě o opitcký klam, převýšení zhruba na sto metrech je přes dva metry, přesně naopak než se zdá oku :-)