Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co byste měli vědět o svém podvědomí!!!!


 Základní informace o charakteru mysli,o tom,jak pracuje, a zejména o její vnitřní mysli.

 Stavba vnitřní mysli.Téměř každý z nás ví, že existuje vnitřní část mysli.Bývá nazývána ,,nevědomím", ,,subjektivním duchem", ,,id" a různými dalšími názvy.V psychiatrii se nejčastěji používá označení nevědomá mysl.Nevědomí má dva významy,z nichž jeden představuje vnitřní mysl.Může však také znamenat období bezvědomí,například když člověk spí ,je pod vlivem anestetik,nebo ztratí vědomí díky prudkému úderu,který ho srazil k zemi.

 Již starořečtí lékaři Hippokrates a Aeskulapius si uvědomovali existenci této části duševna.V moderní době to byl Sigmund Freud, který svým výzkumem v oblasti podvědomých procesů a psychoanalýzy významně přispěl k rozšíření našich znalostí.

 Freud byl přesvědčen, že mysl jako celek sestává ze tří hlavních částí.Vědomí,tedy tu část,pomocí které myslíme a logicky uvažujeme,nazval ,,ego".Další část vědomé mysli označil jako ,,superego".Níže pak je část, kterou nazval ,,id",sídlo paměti a základních instinktů.Později vyvinul Freud teorii,podle které mezi id a egem ,těsně pod hranicí vědomí, leží další část, předvědomí.Pojem podvědomí které jsme se rozhodli používat v tomto článku, zahrnuje Freudovo ,,id“, předvědomí a superego.

 Dr. Carl Jung, slavný švýcarský psychiatr, se domníval, že ,,superego“ není jen součástí vědomí, nýbrž že to je nejduchovnější část mysli.Nazýval ji nadvědomím.Jung byl přesvědčen, že je součástí vesmírného vědomí a je v přímém spojení s Bohem, nebo je součástí nejvyššího bytí.Tuto myšlenku převzal z některých orientálních filozofií.

 Existují však i jiné názory na charakter hlubších částí mysli. Významná psychiatrička Anita Muhlová se snažila zjistit více prostřednictvím automatického psaní. Automatické psaní je fascinující záležitost. Jestliže držíte v ruce pero nebo měkkou tužku,podvědomí může ovládat svaly vaší ruky a psát, aniž by jste vy sami věděli, co píšete.Můžete si číst časopis nebo knihu a vaše ruka zatím pilně píše.Je zajímavé,že několik takových ,,automatů" bylo schopno vědomou myslí vnímat, co čtou, zatímco pravou rukou psali o nějakém tématu a levou rukou zároveň psali o něčem zcela jiném.Tři mentální aktivity tak probíhají současně!

 Během pokusů s padesáti pacienty dokázala dr.Muhlová získat automatické psaní ze sedmi odlišných úrovní podvědomí, které se sami identifikovaly.Podle jejich slov zahrnovaly celé spektrum, počínaje částí odpovídající Jungovu nadvědomí až po nejhlubší část mysli, která se často sama označovala ďábel v nás. V této oblasti zřejmě sídlí základní pudy a instinkty, které jsme zdědili po našich prapředcích z doby kamenné.

 Podvědomí jako samočinný počítač.Další teorie o charakteru vnitřní mysli popsal dr. Maxwell Maltz(psycho-kybernetika)První, kdo přišel s myšlenkou kybernetiky, byl Norbert Wiener.Tvrdil, že podvědomí pracuje pomocí mozku velmi podobně jako elektrický počítač. Je to čistě mechanická záležitost, ale tak komplikovaná, že ani ten nejsložitější počítač by ve srovnání s ní vypadal jako dětská hračka.Tato teorie zjevně popírá schopnost podvědomí logicky myslet.

 Někteří psychologové,takzvaní behavioristé, popřeli existenci podvědomí a domnívali se, že jsme zcela determinováni prostředím a zkušenostmi - a že veškeré naše chování a myšlení je čistě mechanické.Dnešní psychologové už od této koncepce upustili.Její nesprávnost lze snadno dokázat právě automatickým psaním, které s naprostou jistotou potvrzuje existenci vnitřní části mysli,schopné samostatného myšlení a logického uvažování.

 Tuto skutečnost lze dále demonstrovat na podvědomě řízených pohybech které slouží jako signály v odpověď na otázky, formulované tak, aby bylo možno na ně odpovídat ano nebo ne.Podrobněji se tímto tématem budu zabývat v článku ,, Jak můžete přímo komunikovat se svým podvědomím" Tvrdí se, že podvědomí uvažuje pouze deduktivně, kdežto vědomí přemýšlí induktivně i deduktivně.

 Podvědomí řídí veškeré procesy v našem těle.

Jednou z povinností vnitřní mysli je řízení tělesného mechanismu prostřednictvím mozku.Je to něco jako termostat.Určitá část mozku reguluje autonomní nervový systém a jeho prostřednictvím ovládá veškeré orgány a žlázy.Podvědomí pravděpodobně kontroluje i chemické a elektrické reakce.Hypnotické pokusy vědecky prokázaly, že podvědomí skutečně řídí mnohé tyto procesy.

 V hypnóze lze pomocí sugesce ovlivnit krevní oběh, zpomalit nebo zrychlit tep, zasahovat do činnosti orgánů a žláz, podstatně urychlit hojení ran,zvýšit nebo snížit tělesnou teplotu.Hypnotickou sugescí lze navodit i celou řadu dalších změn.

 Jak podvědomí myslí a uvažuje?

Chceme-li využít podvědomí ve svůj prospěch, je důležité abychom pochopili,jak funguje. Občas se chová poněkud dětinsky a nedospěle. Všechno bere doslova.Často neříkáme, co si skutečně myslíme. Vezměme si například obecně rozšířenou frázi ,,to jsem blázen".Slouží k vyjádření údivu, ale ve skutečnosti říkáme, že jsme duševně nemocní.

 V hypnóze vystupuje podvědomí více na povrch a někdy dokonce převládne nad vědomím,jako v případě automatického psaní.Když se člověka v bdělém stavu zeptáte: Můžete mi říci, kde jste se narodil? , téměř vždy vám odpoví názvem místa.Chápe otázku jako výraz snahy dozvědět se název místa a podle toho reaguje. V hluboké hypnóze by vám odpověděl ,,ano" ,nebo by pravděpodobně pouze přikývl.To je správná doslovná odpověď.Ano , může vám to říci. Na tomto příkladu jsme si ukázali, jak podvědomí bere vše doslova.Tato vlastnost podvědomí může vyvolat různé nežádoucí následky. I v bdělém stavu vnímáme nejrůznější podněty. Tak například lékař zaskočený tím, že se mu nepodařilo vyléčit určitou nemoc, řekne svému pacientovi: Obávám se, že vám není pomoci. Budete se muset naučit žít se svojí nemocí . Co to doslova znamená? Lékař tak vlastně říká, že pacient zemře, pokud se zbaví symptomu! Takový výklad pacientovi, aby se uzdravil a zbavil s a příznaků svojí nemoci.Mohl by pak totiž zemřít.Lékař pochopitelně svoji poznámku nemyslel tak, jak byla přijata.

 Všichni rosteme, učíme se a dospíváme a naše vědomé názory se časem mění. Podvědomí může také  měnit názory, ale většinou si uchová ty které si vytvořilo v dětství. Jestliže se vám v šesti letech něco přihodilo ,podvědomí má tendenci to nadále hodnotit z pohledu šestiletého dítěte.Když vás například vystraší v dětství had, může se u vás vyvinout fobie,která bude přetrvávat, a vy pak propadnete panice při pohledu na neškodnou užovku.

 Jak pracuje paměť.

Vnitřní mysl je zároveň zásobárnou paměti.Naše paměť zaznamenává každičký vjem podobně jako film se zvukovými efekty,a dokonce ukládá i vjemy dalších smyslů, nejen zrakové a sluchové, ale i hmatové, chuťové a čichové.V hypnóze lze tyto vjemy vyvolat.

 Jen velmi malou část toho, co nás v životě potká, si dokážeme vybavit vědomě.Mnozí lidé mají jen velmi málo vzpomínek, vztahujících se k jejich životu do pěti let věku. Vzpomenou si maximálně na několik nejvíce vzrušujících nebo zajímavých momentů.Nicméně všechno, k čemu během našeho života dojde, je zaznamenáno v podvědomé paměti do nejmenších detailů.Vědomě můžeme zapomenout,ale podvědomí nezapomene nikdy.

 Jak nás vnitřní mysl chrání.

Důležitou povinností vnitřní mysli je naše ochrana.Tato část mysli je vždy bdělá a bez přestání pracuje, ať již jsme vzhůru nebo spíme.Pracuje i když je vědomá mysl vyřazena z provozu, ať již následkem úderu nebo pod vlivem anestetik.Matka malého dítěte může tvrdě spát, avšak jakmile dítě zakňourá nebo začne plakat, okamžitě se probudí.Její podvědomí jí řeklo probuď se!Dítě asi něco potřebuje.

 Na základě předchozího popisu by se někomu mohlo zdát, jako by se v našem nitru skrývala další osoba.Samozřejmě, že tomu tak není.Ve skutečnosti máme jednu mysl, složenou z různých částí. Peter King, výtažek z knihy Autohypnóza od Leslie M. LeCron

All Rights Reserved. 2007. Powered by Kings

Prozdravi.cz
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Expedice mojeho zelenej televizor... a né že né!

(Tvojemáma, 9. 12. 2015 17:04)

Už to bude nějakej pátek ale může mi někdo vysvětlit tu neuvěřitelnou změť píčovin v komentářích? Co to má všechno společnýho s tim článkem? WAT?!!! To je výmaz kurva...

VAROVÁNÍ,,!!!!!!!

(anna-uheth-, 29. 7. 2012 6:40)

TENTO TEXT MŮŽE POŠKODIT VÁŠ POČÍTAČ-má pan Benda napsáno na jednom z listů jeho webu....souhlasím.....čtu-li jeho zvěsti na některých stránkách,popadne mne /mám ve svých atributech nelhat a být čistou a spravedlivou duší všem a všemu/ amok,čili obrovský vztek na blbost a špínu lidskou a praštím tedy okamžitě celým pitomým nout bukem o podlahu,už se to stalo dvakrát a zatím to /ale fakt vší silou,já si nedělám násilí! / ten kripl přežil,je snad ta kurva /noutbuk/nesmrtelná,s mobily zacházím úplně stejně!!!

VE JMÉNU OTCE I SYNA.....

(troll-, 18. 6. 2012 21:39)

a duch jest kdo vlastně..co vlastní DUCH?....mnoho ničemností jen,nic víc..Bendo!!!!!! SANTHÍSS CLIRRÍS!!!!!!!§

jak nás naše vnitřní mysl chrání-

(pavel-, 23. 5. 2012 18:57)

reakce na váš článek...já bych to řekl jinými slovy , jak tomu já rozumím...Bůh nás stále Navštěvuje a Pracuje ,pokud naše mysl je zklidněna...souhlasím s tím,že šok z nějakého fyzického utrpení,kdy mysl jedince je už unavena pomáhá nám k Boží inteligenci...kdesi jsem četl knihu,že mysl člověka se skládá z neviditelných diod a elektrod,podobných elektrickému napětí a ty se v mozku/při rozčilení a při přemýšlení/ třou a rozkmitají mozkovou hemisféru tak silně negativními vlnami,že boží inteligenci pak nejsou schopni zazanamenat.

byla a je stále více /alzenheimerova choroba/-

(helena-, 8. 12. 2011 19:00)

ne snad zapomětlivá,ale chorobně blbá....

podvědomí lumpa-

(helena-, 8. 12. 2011 18:58)

ráno vstává a myslí na den,plný nepokoje a jak koho naštvat,řve na kluka a nemá co dělat s matkou-matkou je proti své vůli,kroutí to od deseti k jedné...

byly tam ty boruvky,modrý,vy kurvy-

(kosmický záření je kurva mrcha., 4. 12. 2011 20:12)

a text si přičti bendová k svému sexuálnímu harachu.

Pro Kings

(Tyberion, 28. 10. 2007 10:21)

srry to tornado jsem tam napsal nechtěně :-D bylo to moje staré heslo od účtu v počítači :-D a nějak sem si zvikl ho psát jako nějaký kód pro odeslání :-D.(Tyberion)

Re: Pro Kings

(co kecáš-, 4. 12. 2011 20:10)

bendová,bylas na tom blbě,groggy,a musela ses na to matko její dívat,kurva fix.....

dost dobrý

(1Satanka, 25. 10. 2007 0:43)

Zajímavý článek. Něco málo o tom vím, ale opravdu málo a kolikrát mě napadlo,
jaké by to mělo pro člověka následky, kdyby dokázal ovládat svoje podvědomí.
Kdyby se mohl do něj podívat, všechno zapomenuté , každou příhodu, slovo, si vybavit.
Asi by byl zahlcen informacemi a nastal by zmatek. Myslím, že mozek je geniální výtvor,
ukládá si nepotřebné, aby bylo místo na nové a nové informace. Když to tak vezmu,
člověk je schopný vzdělávat se a učit do konce svého života,
pokud má chuť a nedostane Alzhaimera. Kdyby podvědomí nepracovalo tak jak pracuje,
byl by limit, strop a konec. Vybíráš si dobrý témata Peter, líbí se mi u tebe. čauky.

Re: dost dobrý

(bacha,sadílková-, 2. 11. 2011 7:05)

z úřadu práce v rumburku je pěkná píča..

u apolináře,tam se maj,do zkumavky všechno daj!

(apolena-, 2. 11. 2011 7:01)

teddy se máš dobře,co?sadílková se na mne ironicky podívala a řekla,dáme vám zabrat!řekla to jen v duchu , ale špatně to , svině skrývá a to zcela záměrně,pak mi poslali napomenutí,že sem se nenechala poštívat panem vrátným,asi je její příbuznej,byl sprostej,stejně jako sadílkovic mrdka.

tornado

(Tyberion, 28. 10. 2007 10:18)

Hodně dobrý.O autosugesci o podvědomí jsem toho do teďka moc nevěděl.Nedokážu si představit jaké by to bylo psát jednou rukou 1článek a druhou rukou 2článek o něčem jiném.S něčím podobným jsem se setkal v jedné knize.Kde jeden člověk popisuje a vysvětluje oddělení od hmotného těla.Mluví se tam o supervědomí díky němuž se mohl přenést na dvě místa zároveň dokonce se mohl rozptýlit třeba po celém městě a zažívat spousty dějů zároveň.Mohl vnímat třeba několik lidí zároveň.Nevím už přesně jak to tam bylo popsané.Díky tzv.: Supervědomí do něj přicházelo nespočty informací zároveň a přesto v nich neměl zmatek.Velice zajímavé.Máš hodně dobré články.S pozdravem (Tyberion)