Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mikrovlnná trouba!!!

Prokázaná nebezpečí užívání mikrovln !!!

Je možné, že milióny lidí nevědomky obětují své zdraví výměnou za pohodlí mikrovlnné trouby? A proč bylo v Sovětském svazu už v roce 1976 zakázáno používat k vaření mikrovln? Kdo vůbec vynalezl mikrovlnku?

Odpovědi na tyto otázky vás možná šokují natolik, že zahodíte svou mikrovlnku do šrotu.

Více než 90 procent amerických rodin má už po léta v kuchyni mikrovlnku, kterou užívá k přípravě jídel. U nás se tento přístroj objevoval jen sporadicky, ale po roce 1990 vtrhl i na náš trh plnou silou.

Jelikož se v přirovnání k obvyklé troubě mikrovlnka jeví vhodnější a energeticky účinnější, obejde se bez ní velmi málo současných domácností, stánků s rychlým občerstvením a restaurací.

Lidé si obvykle myslí, že jejich mikrovlnná trouba jen vaří jídlo a na ně ani na jejich stravu nemá žádný negativní vliv. Pochopitelně, vždyť "kdyby mikrovlnka skutečně škodila, příslušné instituce by přece nikdy nepřipustily její prodej." Je tomu skutečně tak? Bez ohledu na to, jak zní odůvodnění "oficiálního" povolení týkajícího se mikrovlnné trouby, pokud jde o nás přestali jsme ji používat. Důvodem jsou výzkumem odhalená a potvrzená fakta, tvořící obsah tohoto článku.

Smyslem tohoto článku je seznámit soudného čtenáře s prověřenými důkazy o tom, že "mikrovlnné vaření" nejenže není přirozené ani zdravé, ale že je pro nás daleko nebezpečnější, než si je vůbec kdo ochoten představit. Zamlčování faktů a důkazů ve prospěch obchodu a průmyslu je obecně známá praxe. Kvůli tomu v blažené nevědomosti a bez znalosti vedlejších účinků a nebezpečí pokračujeme v bombardování potravin mikrovlnami, v domnění, že je to tak dobře...

Seznámíme vás s řadou nezodpovědně skrývaných faktů a bude jen na vás, jaké z nich vyvodíte důsledky.


Jak pracuje mikrovlnná trouba?

Mikrovlny jsou jednou z forem elektromagnetické energie. Podobně jako světelné nebo rozhlasové vlny zaujímají část elektromagnetického spektra. Ve věku moderní technologie jich využíváme k dálkovému přenosu telefonu, televizních programů a počítačových informací, ať už na zemi či prostřednictvím satelitů. Ale nejznámější jsou nám jako zdroj energie k ohřívání nebo vaření jídla.

Každá mikrovlnná trouba obsahuje takzvaný magnetron, speciální elektronku, v níž magnetická a elektrická pole působí na elektrony tak, aby produkovala záření v mikrovlnném spektru okolo 2450 megahertzů (MHz), čili 2,45 GHz. Takto vyprodukované mikrovlnné záření působí na molekuly potravin.

Všechny energetické vlny mění svou polaritu z pozitivní na negativní, a to při každém cyklu vlny. U mikrovln k těmto změnám dochází nesčetněkrát za sekundu. Molekuly potravin – obzvlášť molekuly vody – mají pozitivní a negativní "konce", obdobně jako severní a jižní pól magnetu. Jsou tedy dvoupólové – bipolární.

Běžné typy mikrovlnek mají příkon asi 1000 wattů střídavého proudu. Magnetronem generované mikrovlny bombardující jídlo nutí bipolární molekuly, aby ve snaze přizpůsobit se jejich frekvenci, rotovaly milióny krát za vteřinu. Zmítání molekul přímo uvnitř jídla vyvolá třecí teplo, které ho vaří zevnitř. Násilím vyvolané molekulární tření ovšem současně značně poškozuje strukturu všech okolních molekul; nezřídka je úplně roztrhá nebo přinejmenším značně deformuje. (Věda tomu říká "strukturální izomerie".)

Pro porovnání. Zatím co tvorba tepla přicházejícího ze Slunce spočívá na principu pulsujícího stejnosměrného proudu (DC), mikrovlnné trouby užívají k jeho vytvoření střídavý proud (AC). Magnetron v troubě navíc produkuje špičky vlnových délek energie ve velmi zúžené frekvenci energetického spektra, zatímco sluneční přichází v širokém kmitočtovém pásmu.

K popisu vlastností elektromagnetických vln je užívána řada termínů, například vlnová délka, amplituda, cyklus a frekvence. Oč tu přitom jde?

* Vlnová délka udává typ záření, například rozhlasové vlny, rentgenové záření, záření ultrafialové, viditelné, infračervené, atd.

* Amplituda udává rozsah kmitu změřeného od výchozího bodu.

* Cyklus udává jednotku frekvence, například v cyklech za sekundu, hertz (Hz), nebo v taktech za sekundu.

* Kmitočet udává počet výskytu [kmitů] v časovém intervalu (obvykle 1 sekunda); jde tedy o počet opakování průběhu události za jednotku času; například počet opakování cyklů za sekundu.

Záření je rozptyl energie elektromagnetickými vlnami. Podle definice fyzikálního názvosloví jde o "elektromagnetické vlny vysílané atomy a molekulami radioaktivních látek v důsledku jaderného rozpadu". Záření vyvolává ionizaci, protože neutrální atomy získávají nebo ztrácejí elektrony. Shrnuto: v mikrovlnné troubě dochází k rozpadům a změnám molekulární struktury potravin vystavené procesu radiace. Výrobci by správně měli hovořit o "radiačních troubách", ale je sporné, zda by pak vůbec ještě nějakou prodali. Název nicméně přesně vystihuje čím mikrovlnná trouba skutečně je.

Bylo nám řečeno, že mikrovlnná příprava jídla není totéž jako jeho ozařování (radiační "treatment"). Budí to dojem, že je užito naprosto rozdílných energetických vln odlišné intenzity. Ani jedna dosavadní úřední studie ovšem neprokázala neškodnost užívání mikrovln. Přitom všichni víme, že platnost oficiálních studií bývá "ve vyšším ekonomickém zájmu" záměrně omezená. Mnohá z takovýchto "oficiálních studií" se také později ukázala jako žalostně nepřesná. Spotřebitelé by mohli očekávat, že experti používají v dostatečné míře zdravý selský rozum. Pravdou je však pravý opak.

Vezměme si příklad z vajíček. Koncem šedesátých let bylo celosvětově proklamováno prohlášení o jejich "prokázané škodlivosti lidskému zdraví". Tato akce nám vy-nesla imitace vaječných produktů a velké zisky jejich výrobcům, zatím co vaječné farmy jedna po druhé krachovaly. Nedávná studie, opět sponzorovaná americkou vládou, tvrdí a dokladuje, že vejce přes všechna tehdejší "vědecky ověřená prohlášení" našemu zdraví neškodí. Tak komu a čemu bychom vlastně měli věřit? Jakých měřítek bychom měli používat, posuzujeme-li záležitostí, které se přímo týkají našeho zdraví?

I když se v současné době prohlašuje, že se mikrovlny "zaručeně nerozptylují do okolí", pokud se mikrovlnky správně užívají podle schváleného návodu, rozhodnutí, zda chce či nechce jíst jídla připravená v mikrovlnné troubě, leží na spotřebiteli. Totéž samozřejmě platí především pro rozhodnutí, zda si ji vůbec pořídit.


Mikrovlny jsou nebezpečné pro přípravu kojeneckého mléka !!!

Byla zveřejněna celá řada velmi vážně míněných výstrah, jichž si ale stěží někdo povšiml. Například v příručce Mladým rodinám, od Minnesota Extension Service Minnesotské univerzity, vydané v roce 1989, stojí: Ačkoli mikrovlny ohřejí jídlo rychle, nelze je doporučit pro ohřívání kojeneckých lahví. Láhev se může zdát na dotyk chladná, ale tekutina uvnitř může být extrémně horká a může dětem popálit ústa a jícen. Také tvorba páry v uzavřené nádobě, jakou je dětská láhev, může způsobit výbuch.

Ohřívání láhve v mikrovlnce může být příčinou nepatrných změn struktury mléka.V kojenecké směsi může dojít ke ztrátě některých vitamínů. V ohřátém mateřském mléce mohou být zničeny jisté ochranné látky. Ohřívání láhve držené v proudu horké vody z kohoutku, nebo postavené do mísy teplé vody sice vyžaduje několik minut navíc, ale je to mnohem bezpečnější.

Dr. Lita Lee z Havaje 9. prosince 1989 v časopise Lancet oznámila:

"V kojenecké směsi ohřívané v mikrovlnce konvertují určité transaminokyseliny na své syntetické cisisomery. Syntetické izomery, ať už cisaminokyseliny či mastné kyseliny, nejsou biologicky aktivní. Mimo to aminokyseliny L-proline konvertují na své d-isomery, známé neurotoxické [nervové] a nefrotoxické jedy [zasahují ledviny]. Je už dost špatné, že mnoho nemluvňat není kojeno, avšak nyní jsou napodobeniny mléka (kojenecké výživy) dělány dokonce ještě jedovatějšími užíváním mikrovln."


Mikrovlnami upravená krev zabíjí !!!

Roku 1991 byl v Oklahomě požadován zákon, týkající se nemocnic užívajících mikrovln k ohřívání krve k transfúzím. Zmíněný proces poškodil pacientku Normu Levitt, která zemřela po transfúzi krve. Ošetřovatelka totiž předehřála krevní konzervu v mikrovlnné troubě. Tato tragédie ozřejmuje, že se za "ohříváním" mikrovlnami skrývá podstatně více, než jsme ochotni uvěřit. Krev se před transfúzemi předehřívá běžně, ale ne v mikrovlnných troubách. V případě paní Levitt pozměnily mikrovlny její složení, což ji zabilo.

Je očividné, že mikrovlnné záření kromě "ohřívání" dělá se zahřívanými látkami ještě něco navíc. Je zcela zjevné, že lidé, kteří si připravují jídlo v mikrovlnce, polykají spolu s upravenou potravou "cosi neznámého".

Protože tělo je závislé na elektrochemických procesech, každá síla, která rozvrátí nebo změní elektrochemii ovlivní i fyziologii lidského těla. Vynikající popis je v knize Roberta O. Beckera: "The Body Electric" (Tělesná elektřina) a knize Helen Sugarman: "Warning, the Electricity Around You May Be Hazardous to Your Health".


Vědecké důkazy a fakta .

V porovnávací studii účinků konvenčním způsobem a v mikrovlnce připraveného jídla, zveřejněné (1992) v německém RAUM & ZEIT (obdoba časopisu Vesmír), čteme:

Základní hypotéza přírodní medicíny uvádí, že zavedení neobvyklých molekul a energií do lidského těla s největší pravděpodobností způsobí více škody než užitku.

V mikrovlnami připravené stravě jsou pozměněné molekuly i přidaná energie; obojí je v jídle vařeném způsobem užívaným už od objevu ohně nepřítomné. Mikrovlnná energie vyzařovaná sluncem a ostatními tělesy (infračervené záření) spočívá na stejnosměrném proudu. Uměle generované mikrovlny, jako v mikrovlnné troubě, jsou produktem střídavého proudu a vyvolávají až miliardu a více zvratů polarity za sekundu v každé molekule potravy, na niž narazí. Za těchto okolností je tvorba nepřirozených molekul nevyhnutelná. Bylo pozorováno, že přirozené aminokyseliny přitom vykazují izomerické změny [změny morfologického tvaru], a že jsou působením mikrovln doslova transformovány do pro organizmus jedovatých forem.

Jedna z krátkodobých studií podchytila významné, znepokojující změny v krvi jednotlivců, takřka bezprostředně po konzumaci mikrovlnami upraveného mléka a zeleniny. Osm dobrovolníků jedlo různé kombinace stejných jídel připravených odlišným způsobem, přičemž všechna jídla zpracovaná mikrovlnnou troubou způsobila významné změny v jejich krvi. Zatím co hodnota hemoglobinu poklesla, stoupla u všech hladina bílých krvinek a cholesterolu. Ke zjištění energických změn v krvi bylo použito luminiscenčních [světélkujících] baktérií. Po vystavení účinkům krevního séra, získaného po strávení potravy upravené mikrovlnami, byl pozorován významný nárůst jejich vyzařování.

Odkud pocházejí tyto poznatky?


Švýcarská klinická studie

Dr. Hans Ulrich Hertel, dnes penziono-vaný vědec zabývající se výživou, pracoval řadu let u velké švýcarské potravinářské společnosti obchodující v celosvětovém měřítku. Před lety byl propuštěn z práce, kvůli námitkám vzneseným vůči jistým zpracovatelským metodám, zbavujícím potraviny přirozených vlastností.

Společně s kolegou, profesorem Laussanské univerzity, uveřejnili v roce 1991 zprávu o výzkumu, v níž oznámili, že potrava připravovaná v mikrovlnné troubě může pro naše zdraví představovat větší riziko než jídlo vařené obvyklým způsobem. V článku, který se objevil také v 19. čísle Journal Franz Weber, uvedli, že jídlo připravené mikrovlnami má na krev rakovinotvorné účinky. V článku byly zveřejněny i výsledky již zmíněného výzkumu. Obálku seriózního časopisu tehdy zdobil ponurý obrázek Smrtky nesoucí mikrovlnnou troubu...

Dr. Hertel byl prvním západním vědcem, který nejen koncipoval, ale i provedl kvalitní klinickou studii účinků mikrovlnami zpracovaných živin na krev a fyziologii lidského těla. Tato skromná, ale zcela kontrolovaná studie vynesla na světlo jak mocné jsou degenerativní síly produkované v mikrovlnné troubě a nástrahy dřímající v takto zpracované potravě. Vědecký závěr ukázal, že mikrovlnné vaření mění vnitřní skladbu živin v potravě, že se tyto změny projevují a participují na krvi a mohou vyvolat degenerace v lidském organizmu. Na tomto výzkumu se podílel také Dr. Bernard H. Blanc z biochemické fakulty prestižního švýcarského spolkového technologického institutu (ETH).


Testy

Účastníci studie obdrželi v odstupu dvou až pěti dnů jednu z následujících variant stravy na lačný žaludek:

(1) syrové neupravené mléko;

(2) totéž mléko konvenčně svařené;

(3) mléko pasterované;

(4) totéž syrové mléko, ale svařené v mikrovlnce;

(5) syrovou zeleninu z organické farmy;

(6) tutéž zeleninu uvařenou obvyklým způsobem;

(7) stejnou zeleninu, ale zmrazenou a rozmraženou v mikrovlnné troubě;

(8) stejnou zeleninu uvařenou v mikrovlnce.

Dobrovolníci byli odloučeni a každému byl bezprostředně před jídlem odebrán krevní vzorek. Další vzorky pak byly odebírány v přesně definovaných intervalech po vypití shora uvedených dávek mléka či konzumaci připravené zeleniny.

Ve všech krevních vzorcích odebraných po požití jídla uvařeného v mikrovlnné troubě byly zjištěny významné změny. Zahrnovaly snížení všech hodnot hemoglobinu a cholesterolu, obzvlášť markantně se změnil poměr mezi hodnotami HDL [zdravý cholesterol] a LDL [nezdravý cholesterol]. Lymfocyty [bílé krvinky] prozrazovaly mnohem zřetelnější krátkodobý nárůst, následující po přijetí mikrovlnami připravené stravy, než po pozření všech ostatních variant. Všechny tyto ukazatele signalizují degeneraci. Navíc se projevilo vysoce významné spojení mezi množstvím mikrovlnné energie použité k přípravě testovacích jídel a silou vyzařování luminiscenčních baktérií, přidaných do krevního séra testovaných osob. Dr. Hertel dospěl k závěru, že takto technicky derivovaná energie skutečně může být vnesena do těla potravou, induktivně zpracovanou mikrovlnami.

Dr. Hertel říká: "Leukocytózu, již nelze přičíst běžným každodenním odchylkám, berou hematologové velmi vážně. Leukocyty totiž nezřídka signalizují patogenní vlivy na živý systém, například otravy a buněčná poškození. Nárůsty hladin leukocytů byly po požití mikrovlnami zpracované potravy mnohem výraznější, než u všech ostatních variant. Vyšlo najevo, že nárůsty způsobil výhradně příjem potravy obsahující mikrovlnami zpracované substance."

"Uvedený proces spočívá na fyzikálních principech a byl potvrzen v odborné literatuře. Zjevný přísun dodatečné energie, prokázaný luminiscenčními baktériemi, je jen dalším potvrzením navíc. Pokud jde o nebezpečné účinky mikrovlnného záření na živé systémy, existuje obsáhlá vědecká literatura. Je nicméně překvapující, když si uvědomíme jak málo úsilí bylo věnováno snaze nahradit zhoubnou mikrovlnnou technologii takovou, která by byla více ve shodě s přírodou."

"Technologicky spočívá produkce mikrovln na principu střídavého proudu. Atomy, molekuly a buňky zasažené tvrdým elektromagnetickým zářením jsou nuceny obracet svou polaritu 1 až 100-miliardkrát za sekundu. Přitom v žádné organické soustavě neexistuje atom, molekula či buňka, která by po delší dobu dokázala vzdorovat této násilné ničivé síle, a to dokonce ani při nízké hladině energie v rozsahu miliwatt. Veškeré bipolární přírodní látky - jako například kyslík v molekulách vody - reagují velmi citlivě. Na tomto principu spočívá výroba tepla při mikrovlnném vaření; žár produkuje násilné tření vyvolávané v molekulách vody. Složité molekulární struktury jsou přitom rozervány a makromolekuly mocně deformovány, čímž se nekontrolovatelně mění jejich kvalita."

"Postup je v ostrém protikladu k obvyklému vaření, využívajícímu konvenčního prostupu tepla přiváděného zvenčí. Vaření mikrovlnami naproti tomu začíná uvnitř buněk a molekul obsahujících vodu, v nichž se energie třením transformuje na teplo. Kromě silných účinků třecího žáru, tedy termických, jsou zde ještě účinky netermické, které až dosud nebyly téměř nikdy brány v úvahu. K úplně stejným násilným deformacím může dojít i přímo v těle. Pokud se přímo vystavíme záření radaru nebo jiného mikrovlnného zdroje, děje se s našimi molekulami totéž, jako s těmi v jídle mučeném v mikrovlnce."

Je tedy zřejmé, že ozáření mikrovlnami vede ke znetvoření struktury molekul v potravinách. Ozařování vytváří nové směsi s chemickými vazbami, jaké v přírodě vůbec neexistují. Tyto takzvané radiolytické směsi vznikají molekulárním rozkladem (rozpadem) jako přímý důsledek ozáření.

Výrobci mikrovlnek trvají na tom, že mikrovlnami zpracovaná ozářená potrava neobsahuje "významně zvýšený podíl" radiolytických prvků než kuřata, pečivo nebo jiné konvenčně vařené jídlo. Zde prezentovaný klinický vědecký důkaz je usvědčuje ze lži. Ve Spojených státech dodnes nikdy nikdo neprovedl jakýkoli test, týkající se účinků mikrovlnami zpracovaného jídla na lidské tělo. Je snad jen náhoda, že vždy byl větší zájem o studie, na téma: "co se stane, jestliže se dvířka na mikrovlnce nedovírají?" Zdravý selský rozum přece říká, že centrem pozornosti musí být spíš to, co se děje s jídlem vařeným uvnitř. A protože lidé takto pozměněné jídlo jedí, neměli by se spíš zajímat o to, co vyvolají rozpadlé molekuly v biologické struktuře tělesných buněk?


Jak umlčet pravdu !!!

Když doktoři Hertel a Blanc publikovali výsledky svého výzkumu, úřady okamžitě zareagovaly. Jenže zcela jinak než "by se dalo očekávat"… Vlivná obchodní organizace švýcarských obchodníků s elektro-zařízením pro domácnost a průmysl, známá jako FEA, hbitě zasáhla už v roce 1992. "Donutila" předsedu soudu v Seftigen (kanton Bern) k tomu, aby v březnu 1993 vydal nařízení, které vědcům prakticky nasadilo "roubík". Dr. Hertel byl navíc později odsouzen za "poškozování obchodních zájmů" a bylo mu zakázáno publikovat jakékoliv další výsledky. Hertel však stál za svým a bojoval proti tomuto rozhodnutí ještě několik let.

Nakonec, 25. srpna 1998, zrušil ostudné seftigenské usnesení rozhodčí soud ve Strasbourgu. Evropský Soud pro lidská práva navíc konstatoval, že rozhodnutím švýcarského soudu z roku 1993 byla porušena Hertelova práva. Soud konstatoval, že "příkaz mlčení", vyřčený v roce 1992 proti Dr. Hertelovi, jemuž bylo zakázáno zveřejnit poznatky potvrzující, že mikrovlnné trouby jsou nebezpečné lidskému zdraví, byl "proti právu na svobodné vyjádření". Švýcarsko mu nakonec muselo vyplatit patřičné odškodnění.


Kdo vynalezl mikrovlnnou troubu?

Pro podporu a urychlení pohybu vojenských operací vyvinuli mikrovlnné "Radiomissory", první polní trouby použité za invaze do Ruska, nacisté. Možnost využívat elektronického vybavení k přípravě jídla v masovém měřítku řešila významný logistický problém v průběhu operace Barbarossa energeticky výhodným zpracováním poživatin ve značně zkrácené době.

Po válce spojenci objevili německou zprávu o lékařském výzkumu, který se zabýval vlastnostmi mikrovln. Dokumenty byly společně s několika funkčními mikrovlnkami převedeny do resortu tehdejšího Ministerstva války USA a klasifikovány jako tajné, s odkazem na "pozdější vědecký výzkum". Několik německých mikrovlnek ukořistili i Rusové, kteří ovšem na rozdíl od Američanů ihned provedli důkladný výzkum jejich biologických účinků. Později jejich používání v Sovětském svazu zakazoval zákon a Sověti vydali mezinárodní varování o zdravotním riziku a ohrožení biologického životního prostředí "mikrovlnkami" a obdobným vysokofrekvenčním elektronickým zařízením.

Také jiní východoevropští vědci referovali o zhoubných účincích záření mikrovln a přesně vymezili hranice použití. USA ovšem evropské oznámení o škodlivých účincích nepřijaly, a to dokonce ani poté, když EPA odhadla, že emise zdrojů rádiového a mikrovlnného záření v Americe vykazují nárůst o 15 procent ročně.


Karcinogeny v jídle zpracovaném mikrovlnami!!!

V knize Zdravotní účinky mikrovlnného záření mikrovlnné trouby a v březnovém i zářijovém vydání časopisu Earthletter (Dopis Zemi), ročník 1991, Dr. Lita Lee uvedla, že elektromagnetické záření mikrovlnné trouby poškozuje potraviny a mění vařené substance na organotoxické a karcinogenní látky. Výsledky výzkumu shrnuté v tomto článku prozrazují, že mikrovlnné trouby jsou mnohem škodlivější, než jsme se domnívali.

Ze souhrnu ruských poznatků, uveřejněného v publikaci Atlantis Raising Educational Center v oregonském Portlandu, vyplývá, že se při všech potravinových testech vytvořily karcinogeny. Žádné z testovaných jídel přitom nebylo mikrovlnám vystaveno déle, než bylo nezbytné k jeho úpravě, tzn. uvaření, roztátí nebo ohřátí, zabezpečující zdravé požití.


Souhrn některých výsledků:

* po ozáření připravovaného masa mikrovlnami se vytvořil d-nitrosodiethanolamin (nechvalně známý karcinogen);

* část aminokyselin obsažených v mléce a obilných zrnech konvertovala po ozáření na karcinogeny;

* rozehřátím zmrazených plodů konvertovaly v jejich částech obsažené glykosidy a galactosidy na karcinogenní látky;

* už po extrémně krátké expozici konvertovaly rostlinné alkaloidy v syrové, vařené i zmrazené zelenině na karcinogeny;

* karcinogenní volné radikály se tvořily ve všech mikrovlnami zpracovaných rostlinách, obzvlášť v kořenové zelenině.


Snížení výživné hodnoty potravin!!!

Ruští výzkumníci u testovaných potravin mimo jiné zjistili také významné zrychlení strukturální degradace, vedoucí k úbytku výživné (nutriční) hodnoty o 60 až 90 procent.Mezi zjištěné změny patří:

* Snížení biologické dostupnosti komplexu vitamínů B, vitamínu C a E, včetně hlavních minerálních a lipotropických faktorů u všech testovaných potravin.

* Různé druhy poškození celé řady rostlinných substancí, jako alkaloidů, glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů.

* Degradace nukleoproteinů v mase.


Mikrovlnná choroba!!!

Rusové vyšetřili tisíce dělníků, vystavených za dubiózních okolností působení mikrovln (během vývoje speciálního radaru v padesátých letech). Výzkum odhalil nesmírně závažná zdravotní rizika. Rusové pak definovali striktně dodržovanou hranici expozice: 10 mikrowatt pro zaměstnance a pro nezúčastněné 1 mikrowatt.

V knize Roberta O. Beckera, The Body Electric, je popsán ruský výzkum negativních zdravotních účinků mikrovlnného záření, v souhrnu označených jako "mikrovlnná choroba". Na straně 314, Becker uvádí:

Jejím prvním příznakem je nízký krevní tlak a zpomalený puls. Pozdějšími a nejběžnějšími projevy jsou chronická podrážděnost sympatetického nervového systému [stresový syndrom] a vysoký krevní tlak. Tato fáze také nezřídka zahrnuje bolesti hlavy, závratě, bolesti očí, nespavost, popudlivost, úzkost, žaludeční křeče, svalovou tenzi, neschopnost koncentrace, vypadávání vlasů, plus zvýšený výskyt zánětů slepého střeva, šedého zákalu, problémy s plodností a rakovinu. Chronické příznaky nakonec mohou vést ke kritickému vyčerpání nadledvinek a ischemické srdeční chorobě [blokování věnčitých tepen a infarktu].

Podle Dr. Lee byly u konzumentů mikrovlnami zpracovaných potravin zjištěny změny v krevní chemii a zvýšená míra výskytu jistých chorob.

Uvedené symptomy mohou vyvolat následující změny:

* Byla zjištěna lymfatická onemocnění, vedoucí ke snížení schopnosti ochrany organizmu vůči některým druhům rakoviny.

* Byl zjištěn zvýšený objem formací rakovinotvorných buněk v krvi.

* Byl zjištěn zvýšený výskyt žaludeční a střevní rakoviny.

* Byl pozorován zvýšený stupeň zažívacích potíží, vedoucí až k postupnému zhroucení vylučovacího systému.


Závěry výzkumu vlivu mikrovln.

Následující poznatky pocházejí z výzkumů biologických účinků mikrovln, provedených v nejvýznamnějších německých a ruských výzkumných ústavech.

Německý základní výzkum probíhal už během vojenského tažení Barbarossa na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1942 až 1943), ruská bádání v Běloruském institutu radiotechnologie v Minsku a Ústavu pro radiotechnologie v Rajastanu od roku 1957 až do konce studené války.

Ve většině případů byly analyzované potraviny vystaveny cílenému mikrovlnnému záření o energetickém potenciálu 100 kW/cm3/s na dobu, považovanou za přijatelnou k přípravě zdravotně nezávadné, normální potravy. Biologické účinky zaznamenané německými a ruskými vědci lze shrnout do tří kategorií.


Kategorie I Rakovinotvorné účinky.

[Dva body záznamu jsou na kopii německé zprávy nečitelné. Zbytek je nepoškozen.] 3. Vznik "vazby" na atmosférickou radioaktivitu, která se zdá být příčinou značného růstu objemu alfa a beta částic saturovaných ve stravě.

4. Tvorba rakovinotvorných činitelů ve směsi proteinového hydrolyzátu* v mléce a obilkách [* přírodní proteiny, které násilné přidání vody rozštěpí na nepřirozené fragmenty].

5. Změna elementárních výživných látek, které po požití stravy zpracované mikrovlnami působí zmatek v zažívacím traktu a labilní katabolismus [to znamená zhroucení metabolického procesu].

6. Umělé změny složení jídla vyvolaly selhání lymfatického systému [absorpčních cév] a degeneraci imunitního potenciálu chránícího tělo před jistými formami neoplazmy [abnormální růsty tkáně – nádory].

7. Po požívání „mikrovlnného“ jídla se v krevním séru objevilo vyšší procento rakovinotvorných buněk [cytomatické buňky tumorů, jako například sarkomu].

8. Mikrovlnné rozmrazování mražených plodů vyvolává změny katabolického chování glykosidů [hydrolytické dextrosy] a galaktosidů [okysličených alkoholů].

9. Mikrovlnné emise jsou příčinou katabolických změn [vyvolávají zhroucení metabolizmu], chování rostlinných alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], a to i poté, když byla syrová, vařená, či mražená zelenina exponována po extrémně krátkou dobu.

10. Mimo různých kopií minerálních molekulárních formací se v rostlinných substancích tvoří rakovinotvorné volné radikály [vysoce reaktivní neúplné molekuly], především v syrové kořenové zelenině.

11. U statisticky vysokého procenta osob vyvolala mikrovlnami zpracovaná jídla rakovinové bujení v žaludku a střevech, právě tak, jako obecnou degeneraci periferní buněčné tkáně a postupné zhroucení funkcí zažívacího a vylučovacího traktu.


Kategorie II Úbytek výživné hodnoty.

Mikrovlnné expozice způsobily významný úbytek výživné hodnoty u všech zkoumaných potravin.

1. Snížení biologické dostupnosti [schopnosti zužitkovat tyto látky] B-komplexu, vitamínu C, vitamínu E a podstatných minerálních látek a lipotropů u všech potravin.

2. Ztráta 60 až 90 procent obsahu vitálního energetického pole u všech testovaných potravin.

3. Snížení metabolických vlastností a schopnosti integrace alkaloidů [prvků na bázi organického dusíku], glykosidů, galaktosidů a nitrilosidů.

4. Zánik výživné hodnoty masných nukleoproteinů.

5. Významné zrychlení strukturálního rozkladu u všech potravin.


Kategorie III Biologické účinky přímého ozáření !

Vystavení vlivu mikrovlnných emisí má nepředvídatelné negativní účinky na obecný biologický prospěch lidstva. Tato skutečnost nebyla známa až do doby, kdy Rusové započali se svými pokusy. Pomocí důmyslného vybavení brzy zjistili, že lidský organizmus není schopen strávit látky a substance vznikající v mikrovlnami zpracované stravě. Zjištění, že už pouhé vystavení potravin účinkům energetického pole samo o sobě stačí k vyvolání natolik nepříznivých vedlejších účinků, vedlo nakonec až k tomu, že používání jakéhokoliv druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin bylo v sovětském státě zákonem zakázáno (1976).


Výčet zjištěných účinků.

1. U osob ozářených mikrovlnami dochází ke zhroucení pole "životní energie", provázenému, v závislosti na délce ozáření, stále dlouhodobějšími vedlejšími účinky na lidské energetické pole.

2. Degenerace paralelního celulárního elektrického napětí po dobu používání přístroje (!), pozorovatelné především v krvi a lymfatických oblastech.

3. Schopnost vnější energie vyvolat degeneraci a destabilizaci potenciálu zužitkování potravy v lidském metabolickém procesu.

4. Degenerace a destabilizace potenciálu vnitřních buněčných membrán v průběhu katabolického procesu přenosu živin do krevního séra ze zažívacího procesu [metabolický kolaps].

5. Degenerace a zhroucení okruhů elektrických nervových impulsů v uzlech celebrálních potenciálů [poruchy v přední části mozku kde sídlí myšlení a vyšší funkce].

6. Degenerace a zhroucení elektrických obvodů nervů a ztráta symetrie energetického pole neuroplexů [nervových center] v popředí a na pozadí ústředního [mozku] i autonomních nervových systémů.

7. Ztráta vyváženosti a cirkulace bioelektrických proudů při současně rostoucí aktivaci retikulárního systému [systému kontroly funkce vědomí].

8. Dlouhodobá kumulativní ztráta vitality u lidí, zvířat i rostlin v okruhu 500 metrů od neodstíněné vyzařující jednotky.

9. Dlouhodobé zbytkové účinky magnetického "depozitu", rozprostřeného po celém nervovém a lymfatickém systému.

10. Destabilizace a výpadek produkce hormonů a udržování hormonální rovnováhy u mužů i žen.

11. Zjevně vyšší úroveň výskytu poruch vzorce signálu mozkových vln v rozsahu vlnění alfa, theta a delta u osob vystavených poli mikrovlnných emisí.

12. Byly zjištěny negativní psychologické účinky vyvolané poruchami vzorce mozkových vln, včetně ztráty paměti a koncentrace, snížení emocionálního prahu, zpomalení intelektuálních procesů a případy přerušovaného spánku, které se ve statisticky vyšším procentu vyskytují u jedinců, kteří trvale pobývali v dosahu účinků emisního pole mikrovlnných aparátů, a» už při vaření či ve vysílacích stanicích.

Po přečtení tohoto článku jsem já osobně přestal mikrovlnku používat.Dejte vědět jak na tom jste vy?S pozdravem Peter King.

Převzato z: WM magazín (06.12.2003)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis 20mg, 26. 12. 2021 20:22)

cialis alternative https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2. 12. 2021 5:17)

cialis coupon https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cheap cialis, 25. 10. 2021 13:24)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis price

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(generic cialis, 12. 10. 2021 16:48)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis price

ANO UŽ VĚŘÍM TÉTO ABSOLUTNÍ PRAVDĚ BEZ ŽÁDNÝCH VÝHRAD A OKOLKŮ,TOHLE JE PRAVDA LIDI BUDU TO SDÍLET NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

(Velký Rádce , 21. 7. 2021 15:16)

ASI NASEDNU DO MÉ TESLY A POJEDU NA MARS POFELIT ZA MUSKEM,PROTOŽE JE TO PŘECE TAKHLE JEDNODUCHÉ DĚTI,VŠICHNI TADY UMŘEME MY BÍDNÍ ROLNÍCI ZE SKALICE.POVSŤANTE A ČELTE PRAVDĚ.PŘEVRHNĚTE VLÁDNÍ MERITOKRACIJSTÉ STRUKTURY A NASTOLTE SVOBODU.JEJÍŽ UDĚLAL DOBŘE,ŽE SE NECHAL PŘIBÍT NA KŘÍŽ,UDĚLÁM TO SAMÉ

alprostadildrugs.com

(injectable ed medicine, 5. 4. 2021 14:02)

buy topical alprostadil gel https://alprostadildrugs.com/ how does alprostadil treat erectile dysfunction

japanese NY

(JoshuaPes, 20. 1. 2021 23:38)

https://markryanantigua.com/2012/03/01/unreasonably-long-post-title/#comment-21460 - nude Manhattan
Good day! We those who make your privacy life easier. Enterprise that functional more than 7 years.

https://blog2.huayuworld.org/huayu333/2015/06/27/hello-world/#comment-459 - Russian New Yourk
Special specificity our erotic salon is not an enforced setting. We create site to create.
https://q8mazad.com/vb/showthread.php?p=2325154&posted=1#post2325154 - Anticellulite New Yourk
Recommended for you try any method massage soon. Employees of our company waiting client in our salon.
https://true-magazine.com/before-the-fame-nicki-minaj/#comment-335735 - four hands Manhattan

penys

(penys, 6. 10. 2020 2:17)

Vypadá to, že autor strčil hlavu do mikrovlnky

K zamyšlení

(Vas0sky, 18. 12. 2014 21:28)

Je to velice zajímavý článek, já osobně jsem omezil používání mikrovlnné trouby.

Re: K zamyšlení

(Hyacinta, 11. 7. 2018 6:13)

Fakt je mikrovlnka tak špatná? Uvažuju o nákupu nové podle https://www.covybrat.cz/nejlepsi-mikrovlnne-trouby/

Aha

(Leszek, 1. 9. 2017 16:17)

A já myslel, že mikrovlnka je určena na rychlé přihřátí jídla pro neohlášenou návštěvu.

Snůška nesmyslů

(Pavel, 6. 10. 2015 18:38)

Popis základního principu mikrovlnky smíchaný s nesouvisejícími fakty vytrženými z kontextu a to celé doplněno polopravdami a nepravdami. Např. rozhodně ne každé záření je ionizující. Teplota v podstatě odpovídá (zjednodušeně) pohybové energii částic. To znamená, že molekuly se nezahřívají "třením" při kmitaní vyvolaném mikrovlnkou. To samotné kmitání je vlastně to, co se projeví, jako zvýšení teploty. A to samé se unoitř stane, když jídlo ohřejete na kamnech! Bohužel, lidi se nechají strhnout, zejména pokud o problematice vědí "kulové".

Re: Snůška nesmyslů

(Pavel, 14. 3. 2017 16:26)

Mám problémy s trávením, jsem na změny kvality jídla velmi citlivý. V jídelně začali dělat dietu a ohřívali ji v mikrovlnce. Ale po půl roce se můj zdravotní stav zhoršil a tak jsem si to začal ohřívat sám na vařiči a stav se zase postupně zlepšil. Mohu potvrdit, že něco jídlem ohřívaným v mikrovlnce není v pořádku. A nejsem sám, lidé, se kterými se setkávám před gastroenterologickou poradnou, mají stejnou zkušenost. Problémy se zlepšily, když přestali používat mikrovlnku.

Hloupé ovce

(Dexter, 13. 3. 2015 14:45)

Kdo aspoň trochu rozumí fyzice ví že tohle je absolutní fatasmagor blábol :) já jsem se nad tím i trochu pousmál, spoustu zde citovaných faktů a rádoby vědeckých pravd je z velké části nesmyl, některé z nich i zcela převráceny a některá fakta úplně vymyšleny. Ve zkratce dnešní mikrovlnky jsou dokonce vhodnější a zdravější o něco nebo stejné jako konvekční vaření. Co se týká ztráty vitamínů je stejné jako u ostatních tepelných příprav. A jako zdroj WM časopis kde se psalo spoustu článků o konci světa v roce 2012 a všichni to hltali neberu jako seriozní. Zkuste si první přečíst např. http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=26377 nebo http://www.novinky.cz/zena/zdravi/170993-o-vareni-v-mikrovlnce-koluje-mnoho-nesmyslnych-mytu.html.

Re: Hloupé ovce

(Pavel, 14. 3. 2017 15:34)

Z fyzikálního hlediska se zdá mikrovlnka v pořádku. Mám problémy s trávením, jsem změny kvality jídla velmi citlivý. V jídelně začali dělat dietu a ohřívali v mikrovlnce. Ale po půl roce se můj zdravotní stav zhoršil a tak jsem si to začal ohřívat sám na vařiči a stav se zase postupně zlepšil. Něco tam bude, co zatím nedokážeme vysvětlit, co poškozuje zdraví.

Mikrovlná trouba, ohřev

(Karel Karel, 12. 3. 2017 14:18)

Souhlasím a také přestávám zcela mikrovlnou troubu používat.

Dlouhodobé

(Gajdušek, 30. 4. 2016 8:37)

problémy se žaludkem přestaly jakmile jsem přestal používat mikrovlnku. Vyhodit!

Re: Dlouhodobé

(klun, 6. 11. 2016 13:27)

A nechcete mi jí radši dát? Vyhazovat je škoda....aspoň bych jí střelil a otočil peníze :)

:D

(Anyr, 21. 6. 2016 14:20)

Jak tu procitam komentare, tak je mi to jasne - proste vetsina Cechu muzskeho pohlavi jsou lina prasata co nedaji na mikrovlnku dopustit, jen aby nemuseli pracne ohrivat ci pripravovat jidlo jinak ci nedejboze menit svuj dokonaly nazor :D Vazne jsem vdecny, ze mam o tolik jinou vychovu nez ti vepri v komentarich. A pro vyjimky - respekt, jen tak dal :)

Re: :D

(pitrx, 6. 11. 2016 13:25)

Jak víte, že komentáře píší vepři? A proč si myslíte, že mají špatnou výchovu? Navíc, když uvážíme, že záření 2,4 GHz není škodlivé pro lidi (vědecký výzkum doktorů Americké univerzity z května 2013), dá se předpokládat, že není škodlivé ani pro nepřežvýkavého sudokopytníka z čeledi prasovitých (dále jen vepř). Je to také zčásti způsobeno jejich srstí: bývá lysá, pokrytá řídkými štětinami, přes které projdou paprsky až od síly cca 2.8 (!) GHz.

Ovšem pokud jste neměl na mysli vepře hampshirské či tamworthské, u těchto čeledí je vliv frekvence diskutabilní.